Opitaan uutta yhdessä

Dynamitin blogi seuraa alan uusimpia tuulia niin tekniikoiden, alan kehityksen, työpaikkojen kuin kaiken muunkin suhteen.

Blogissa myös kerromme mitä osuuskunnallemme kuuluu, minkälaisia hommia täällä teemme ja mitä tulevaisuudelta odotamme.


Seitsemäs kenttäpelaaja IBM Watson

April 1st, 2017 by

Tags:


Osuuskunta Dynamitin hallitus on päättänyt 1.4 yhteistyösopimuksesta IBM:n kanssa. Sopimuksen mukaan Dynamit saa riveihinsä IBM Watson tekoälyprototyypin, sen hallituspaikkaa vastaan. Watson osallistuu hallituksen kokouksiin ja päätöksentekoon luonnollisena henkilönä ja sillä on käytössään yksi ääni osuuskunnan äänestyksissä. Watsonin päätöksenteko perustuu koneopittuun tietoon ja sen algoritmit yhdistelevät dataa aiemmista kokouspöytäkirjoista.

Testiajossa Watson tulosti Tekstin “Bye world” tekstin “Hello world” sijaan, mutta Dynamitin hallitus ei koe tätä hälyyttävänä vaan uskoo että vian korjautuvan prototyypin neuroverkkojen kehittyessä.

Kirjoitukset: